Cynax
Menu
https://www.cynax.nl/nl/cases/drp-cases/van-schappen
Cynax Simplifying Information Technology

  Van Schappen

  van Schappen ontving veel klachten van hun klanten over hun levertijden. De bestellingen worden zelden op tijd geleverd, met een variatie van enkele weken tot zelfs enkele maanden.

  Naast deze klachten had Van Schappen zelf ook een aantal problemen geconstateerd: een veelal te lage voorraad, extra kosten vanwege de spoedorders en een ongunstig hoge eindvoorraadwaarde op de balans van 2010. Van Schappen besloot om Demand Pulse (DP) in te zetten om deze probleemgebieden aan te pakken.

  probleem definitie

  Tijdens de implementatie van Demand Pulse werd al snel duidelijk dat men bij Van Schappen onnauwkeurige schattingen maakte van de vraag naar hun producten.Het bleek dat hun methode alleen de eerste weken nog redelijk accuraat werkte met een foutpercentage van 6%. Maar hoe langer de voorspellingstermijn, hoe groter de foutmarge: maar liefst 24% aan het eind van de periode! Het verkooppatroon van een specifieke Stock Keeping Unit (SKU) kan erg variëren, zoals het schema  laat zien. Hieruit blijkt alleen dat bijvoorbeeld 95% van de tijd tussen de 0 en 45.000 eenheden verkocht zullen worden op een specifieke datum. Hoe kleiner de range van het aantal eenheden, hoe minder zeker de voorspelling wordt.
   

  Met een lagere gemiddeld voorraad zijn onze levertijden verbeterd.
  - H. van Schappen -

  resultaten

  In werkelijkheid vertoonde de SKU in 2010 veel voorraadtekorten of stockouts (zie de rode grafiek beneden de nullijn) wat uiteindelijk - door een grote druk op productie - heeft gezorgd voor een torenhoog voorraadniveau aan het eind van 2010.
  Zou Van Schappen de parameters in 2010 al met Demand Pulse berekend hebben dan zou  halverwege het jaar een stabilisatiepunt zijn bereikt met nauwelijks stockouts en veel minder voorraadschommelingen. Zelfs met minder voorraad…

  Met Demand Pulse:

  – zou er een gemiddelde voorraad van 464.000 units over heel 2010 zijn geweest met een standaard deviatie van 145.000 units.
  – zou deze voorraad in de tweede helft van 2010 gestabiliseerd zijn met gemiddeld 211.000 units en een standaard deviatie van 88.000 units.
   

  In werkelijkheid:

  – was er een gemiddelde voorraad van 650.000 units over geheel 2010 met een standaard deviatie van 186.000 units.
  – waren er in de tweede helft van 2010 gemiddeld 391.000 units  met een standaard deviatie van 186.807 units..