Cynax
Menu
https://www.cynax.nl/nl/producten/green-belt-training/productinformatie
Cynax Simplifying Information Technology

  Productinformatie

  Green Belt is een volledig interactieve training waarbij de basisprincipes van DMAIC stap voor stap worden uitgelegd. Tegelijkertijd doet u ‘hands-on’ ervaring op door een interactieve casusbehandeling. De laatste fase van deze training bestaat uit een examen, waarvan het behaalde resultaat een goede indicatie geeft van de Six Sigma-expertise van de gebruiker.

  Er bestaan twee versies van de training die beide in verschillende talen beschikbaar zijn. Het verschil tussen de twee versies zit in het type casus:

  • Industrial bevat een productgerichte casus
  • In Transactional wordt een servicegerichte casus behandeld.
  • interactieve methode
  • direct toepasbaar
  • branchespecifieke casus
  • terugdringen verlies van 20.000 stuks per uur naar 7 per uur
  • foutreductie van 5000 per week naar 1,7 per week
  • verbetert interne en externe communicatie