Cynax
Menu
https://www.cynax.nl/nl/producten/green-belt-training/productinformatie/training-dienstverlening
Cynax Simplifying Information Technology

  Dienstverlening

  De focus van de Transactional Green Belt training ligt op het verbeteren van het dienstverleningsproces. De casus gaat specifiek in op het verhelpen van problemen rondom de interne en externe communicatie binnen het dienstverleningsproces, maar dezelfde principes kunnen ook toegepast worden op andere aspecten.

  Aanbevolen voor o.m. de volgende branches:

  • Dienstverlening
  • Gezondheidszorg

  Beschikbare talen:

  • Engels
  • Nederlands
  • Duits
  • Frans
  • interactieve methode
  • direct toepasbaar
  • branchespecifieke casus
  • terugdringen verlies van 20.000 stuks per uur naar 7 per uur
  • foutreductie van 5000 per week naar 1,7 per week
  • verbetert interne en externe communicatie