Cynax
Menu
https://www.cynax.nl/nl/producten/green-belt-training/productinformatie/training-productieproces
Cynax Simplifying Information Technology

  Productieproces

  Bij de Industrial Green Belt training gaat de aandacht dan ook uit naar het verbeteren van het productieproces. De casus gaat specifiek in op het verhelpen van de problemen op de werkvloer binnen de fabriek, maar dezelfde principes kunnen ook toegepast worden op bredere aspecten van het productieproces.

  Aanbevolen voor o.m. de volgende branches:

  • Industrie
  • Bouwnijverheid

  Beschikbare talen:

  • Engels
  • Nederlands
  • interactieve methode
  • direct toepasbaar
  • branchespecifieke casus
  • terugdringen verlies van 20.000 stuks per uur naar 7 per uur
  • foutreductie van 5000 per week naar 1,7 per week
  • verbetert interne en externe communicatie